Fili Busters

 

L’arriscada aventura en què Mortelo&Manzani posaran en perill les seves vides i les del públic que envolti l’escenari, en un
evident homenatge als temeraris de tota la vida.